تبلیغات
کشف الاسرار
«من آخرینِ برگزیدگان هستم. خداوند به خاطر من بلا را از اهل و شیعیانم دور می سازد».
به سایت ما خوش آمدید

گرچه كلام مسعودی، به خصوص در مورد امام عسكری- علیه السلام-، خالی از مبالغه نیست، ولی در مجموع، اثبات كننده مدعای ما است. نزدیكی عصر آن دو امام، به عصر غیبت نیز می تواند مؤ ید صحت این مدعا باشد؛ چرا كه احتجاب و غیبت ناگهانی امام معصوم- علیه السلام- می توانست وضع دشوار و غیر قابل تحملی را برای شیعه پدید آورد.

 

به هر حال این دو امام بزرگوار، هم به لحاظ آن كه در پادگان نظامی سامرا تحت كنترل حكام عباسی بودند و هم به لحاظ آن كه در عصری نزدیك به عصر غیبت می زیستند، غالبا نسبت به شیعه پنهان بودند، و غالب امور و ارتباط آنان با شیعیان از طریق مكاتبات ، توقیعات و وكلا بود و به دلیل همین مكاتبات فراوان بود كه به عنوان مثال : احمد بن اسحاق قمی از امام عسكری- علیه السلام- طلب دست خطی می كند تا بدان وسیله ، خط حضرت را از غیر آن باز شناسد.[38]

 

و از این رو جماعت شیعیان، دیدن آن حضرت و ملاقات با او را در مسیر رفت و آمد - هفتگی آن بزرگوار به منزل خلیفه - مغتنم شمرده، در راه می نشستند و منتظر آن حضرت می ماندند. از جمله نمونه های این مطلب، ملاقات شخصی است كه در دل، شبهه ثنویت داشته و امام علیه السلام هنگام بازگشت از منزل خلیفه، با انگشت سبابه اشاره می كند كه: احد احد![39]

 

و شخص دیگری كه در مسیر امام- علیه السلام- به منزل خلیفه نشسته و قصد می كند تا با صدای بلند مردم را به امامت آن حضرت فرا خواند، اما حضرت با اشاره انگشت بر دهان مبارك ، او را از این كار باز می دارد![40]


 

3. ساماندهی و تقویت وكالت

 

یكی دیگر از چاره اندیشی های دو امام هادی و عسكری- علیهماالسلام- برای ورود شیعه به عصر غیبت ، تقویت «سازمان وكالت» بود. این سازمان كه همان نظام ارتباط امام با شیعیان به وسیله وكلا بود، ریشه در عصر امام صادق- علیه السلام-

 

داشت، و در طی ده ها سال فعالیت خود با فراز و نشیب هایی مواجه بود.

 

در عصر امام هادی وامام عسکری- علیهماالسلام- اقداماتی از سوی آن بزرگواران برای سازماندهی و تقویت این سازمان صورت گرفت. این كار از آن رو انجام شد كه شیعه ، رفته رفته به عصر غیبت نزدیك تر می شد و در چنین عصری ، این نهاد وكالت بود كه تنها راه ارتباطی شیعه با امام معصوم علیه السلام بود.

 

از جمله اقدامات امام هادی- علیه السلام- در جهت تقویت و سامان مند كردن فعالیت های سازمان وكالت، می توان به سفارش مؤ كد آن حضرت به وكلا برای حفظ نظم در امور و رعایت محدوده و قلمرو خاص خود و عدم دخالت در امور سایر وكلا اشاره كرد. به عنوان نمونه، به نامه امام- علیه السلام- به دو تن از وكلایش؛ یعنی«ایوب بن نوح» و «ابوعلی بن راشد»، در این زمینه توجه شود.[41]

 

اهتمام آن امام بر تعیین جانشین برای وكیل قبل و عدم بروز گسستگی در كار وكالت نواحی، از دیگر اقدامات بود.[42]

 

امام عسكری- علیه السلام- نیز با ادامه دادن این گونه اقدامات، راه را برای حركت سازمان در مسیر خودش هموار نمود. آن جناب نیز همچون پدر بزرگوارش، وكلای ارشدی را برای نواحی مختلف نصب نمود كه بر كار سایر وكلا نظارت داشتند. علاوه بر این، «عثمان بن سعید عمری» را به عنوان «وكیل الوكلای» خود معرفی نمود تا همه وكلا به او مراجعه كنند. این امر، از آن جهت حائز اهمیت بود كه وی در عصر غیبت ، بنا بود سفیر و نائب اول امام عصر- علیه السلام- باشد.

 

همین طور نامه های آن جناب به بعضی نواحی شیعه نشین ؛ مثل«نیشابور»، و تاكید بر اطاعت شیعیان از وكلا و پرداخت وجوه شرعی به آنان، و محور قرار دادن وكلا در حل و فصل امور را می توان از دیگر اقدامات امام عسكری- علیه السلام- برای تقویت و سامان مندی «سازمان وكالت» قلمداد كرد. به عنوان نمونه، می توان به نامه مفصل آن جناب به«اسحاق بن اسماعیل نیشابوری» و شیعیان و بزرگان نیشابور اشاره كرد كه در آن، ضمن معرفی وكیلی به نام«ابراهیم بن عبده»، از مردم این دیار به خاطر عدم اطاعت و عدم مراجعه نزد وكیل پیشین، گلایه نموده اند.[43]

 

شناخت هر چه بیشتر این سازمان، كیفیت سیر تكاملی آن و وضعیت آن در عصر امام هادی- علیه السلام- و عصر امام عسكری- علیه السلام- و عصر غیبت، مستلزم توجهی مستقل به این نهاد مهم ، و شناخت سیر پیدایش و تكوین و تكامل آن و سایر ویژگی ها و وظایف آن است كه مباحث زیر متكفل انجام این مهم می باشند:

 

الف - تعریف لغوی و اصطلاحی واژه وكالت و معرفی اجمالی سازمان وكالت

 

ب - علل تشكیل سازمان وكالت و گسترش و استمرار فعالیت آن تا پایان عصر غیبت

 

ج - محدوده زمانی و جغرافیائی فعالیت سازمان وكالت

 

د - وظایف و مسئولیت های سازمان وكالت

 

ه‍- ویژگی ها و مشخصات وكلا و كارگزاران سازمان وكالت

 

و - معرفی مهم ترین وكلای ائمه علیهم السلام

 

 

این مباحث به لحاظ گستردگی ، در كتابی دیگر به صورت مستقل به تفضیل بررسی شده است.[44] در فصل آتی، هر یك از موضوعات فوق را به اجمال ، مورد بررسی قرار خواهیم داد.

-------------------------------------------------------------------------------

[1] . الغیبه ، شیخ طوسی ، ص 390-101

[2] . كمال الدین و تمام النعمه ، شیخ صدوق ، تحقیق علی اكبر غفاری ، ج 1، ص 257، ح 1؛ (شیخ طوسی نیز در كتاب الغیبه ، ص 95، شبیه این حدیث را به طریق دیگر نقل كرده است .).

[3] . 392- همان ، ج 1، ص 257، ح 2.

[4]. همان ، ج 1، ص 286، ح 2، (صدوق ، پس از آن كه بابی تحت عنوان ((نص نبی- صلی اللّه علیه و آله- علی- علیه السلام- ))را باز نموده ، بابی دیگر تحت عنوان ((ما اءخبر به النبی- صلی اللّه علیه و آله- من وقوع الغیبه بالقائم- علیه السلام- ))می گشاید و در آن روایات متعددی ، كه از زبان پیامبر اكرم- صلی اللّه علیه و آله- صادر شده به وقوع و كیفیت غیبت كرده است ، را ذكر می نماید).

[5] . همان ، ج 1، ص 289، ح 1؛ الغیبه ، شیخ طوسی ، ص 104، (صدوق ، پس از ذكر روایات نبوی در باره غیبت و حضرت مهدی- علیه السلام- به یادآوری روایات رسیده از هر یك از معصومین علیهم السلام در این باره پرداخته است)

[6] . كمال الدین و تمام التعمه ، ج 1، ص 303، ح 14

[7] . همان،ج1؛ص305؛الغیبه،شیخ طوسی،ص92(بنا به نقل شیخ طوسی از جابربن عبدالله،در این صحیفه در دوازده نام ائمه- علیه السلام- سه نام محمد و سه نام علی وجود داشته است)

[8] . كمال الدین و تمام النعمه ، ج 1، ص 315، ح 2؛ (در همین باب ، صدوق روایتی را از امام جواد علیه السلام نقل نموده كه طی آن ، حضرت از جریان ملاقات و پاسخگویی امام حسن علیه السلام به سه سؤ ال حضرت خضر علیه السلام خبر می دهد و این كه پس از پاسخ امام حسن علیه السلام ، حضرت خضر علیه السلام شهادت به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر و امامت امام علی علیه السلام و امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام و سایر ائمه علیهم السلام تا امام مهدی علیه السلام داده و خبر می دهد و این از عدل گستری آن حضرت می دهد).

[9] . همان ، ج 1، ص 317، ح 1.

[10] . همان ، ح 2.

[11] . همان ، ح 3.

[12] . همان ، ج 1، ص 319-320، ح 2، (مجموع روایاتی كه صدوق ، از امام سجاد علیه السلام در این باره نقل می كند، 9 روایت است كه ما به... جهت اختصار تنها به روایت ابوخالد كابلی اكتفاء نمودیم ، مشتاقان به منبع مزبور مراجعه نمایند).

[13] . الغیبه ، نعمانی ، ص 113.

[14] . الغیبه ، شیخ طوسی ، ص 92

[15] . كمال الدین و تمام النعمه ، ج 1، ص 330، ح 15 (روایات رسیده از امام باقر علیه السلام درباره حضرت مهدی علیه السلام و غیبت او و خصوصیات مربوط به غیبت و ظهور، در باب سی و دوم كتاب كمال الدین و تمام النعمه ، صدوق ، و ص 92 به بعد از كتاب الغیبه ، شیخ طوسی ، و ص 97-113 از كتاب الغیبه ، نعمانی نقل شده است ).

[16] . كمال الدین و تمام النعمه ، ج 1، ص 333، ح 1

[17] . همان ، ح 2 و 3

[18] . همان ، ص 334، ح 4

[19] . همان ، ص 335-336، ح 7

[20] . الغیبه ، شیخ طوسی ، ص 102

[21] . همان.

[22] . همان.

[23] . الغیبه ، نعمانی ، ص 114

[24] . همان ، ص 100.

[25] . كمال الدین و تمام النعمه ، ج 2، ص 361، ح 4

[26] . همان ، ج 2، ص 372-373، ح 6

[27] . همان ، ج 2، ص 378، ح 3

[28] . همان ، ص 377، ح 1

[29] . همان ، ج 2، ص 383، ح 10

[30] . همان ، ص 379-380، ح 1؛ اثبات الوصیه ، مسعودی ، ص 237

[31] . همان ، ص 381، ح 5

[32] . همان ، ص 382، ح 6 و 7

[33] . همان ، ج 2، ص 384-385، ح 1

[34] . همان ، ص 408، ح 6

[35] . همان ، ص 409، ح 8

[36] . مناقب ، ابن شهر آشوب ، ج 4، ص 527؛ تاریخ الغیبه الصغری ، سید محمد صدر، ص 217

[37] . اثبات الوصیه ، ص 262؛ تاریخ الغیبه الصغری ، ص 222

[38] . الكافی ، ج 1، ص 513، ح 27؛ مناقب ، ابن شهر آشوب ، ج 4، ص 33-34؛ تاریخ الغیبه الصغری ، ص 224

[39] . تاریخ الغیبه الصغری ، ص 224

[40] . اثبات الوصیه ، ص 243

[41] . رجال كشی ، ص 514، ح 992

[42] . ر. ك: همان، ص 513-514، ح 991 و 992(جریان نصب ابوعلی بن راشد به جای علی بن الحسین بن عبدریه توسط امام هادی علیه السلام).

[43] . همان ، ص 579-580، ح 1088.

[44] . ر. ك: پژوهشی جامع پیرامون وكالت، وكلا و ابواب ائمه علیهم السلام، دكتر محمد رضا جباری، قم مؤ سسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1379 ش.

آقایان پورسید آقایی، جباری، عاشوری- تاریخ عصر غیبت، ص151

نوع مطلب : اوخــــواهدآمد، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جمعه 17 شهریور 1396 10:13 ق.ظ
Hmm it looks like your site ate my first comment (it was super long) so I guess I'll just
sum it up what I wrote and say, I'm thoroughly enjoying your blog.
I too am an aspiring blog blogger but I'm still new to everything.
Do you have any suggestions for inexperienced blog writers?

I'd really appreciate it.
شنبه 14 مرداد 1396 03:12 ب.ظ
I pay a quick visit daily a few blogs and
websites to read articles or reviews, but this website gives quality based articles.
پنجشنبه 5 مرداد 1396 07:21 ب.ظ
Does your site have a contact page? I'm having a tough time locating it
but, I'd like to shoot you an e-mail. I've got
some recommendations for your blog you might be interested in hearing.
Either way, great blog and I look forward to seeing it develop over time.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : Moses Mlahy
نویسندگان
نظرسنجی
نظرات شما درباره ی وبلاگ ما
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
امکانات دیگر
..

.. .....
:
..........
حرم فلش - کد وبلاگ - طراحی
.
...
...
کشفـــ الاســــرار

اینم کدلوگوی ما...

... .......
... ...... ... .... .....
کلیه حقوق این وبلاگ برای کشف الاسرار محفوظ است